aktuality

Fúze firem Integraf, s. r. o. a Systemprint Drescher, spol. s r. o.

08.01.2020

Datem zániku společnosti Systemprint Drescher, spol. s r.o. a jejím sloučením s nástupnickou společností Integraf, s.r.o., kdy dojde k zápisu fúze do obchodního rejstříku, je 1. 1. 2020.

Nástupnická společnost Integraf, s.r.o. bude pokračovat ve shodném předmětu podnikání – polygrafická výroba - bez rozdílu, ve shodném rozsahu, na shodných výrobních zařízeních a ve shodné provozovně, kde tuto činnost podnikala společnost zanikající, tj. Systemprint Drescher, spol. s r.o. a další vzájemná spolupráce bude tedy pokračovat bez jakýchkoli změn.

Více zde

Více »


17.09.2018

obrázek

Sledujte naše stránky na Facebooku, kde zveřejňujeme novinky a aktuální akce.

Více »


Více novinek »

Systemprint Drescher

DTP a Pre-press
DTP a Pre-press
DTP a Pre-press
Directmarketing
Directmarketing
Directmarketing
Integraf Solution Services
Integraf Solution Services
Integraf Solution Services
Tisk
Tisk
Tisk
Povrchové zpracování
Povrchové zpracování
Povrchové zpracování
Knihařské zpracování
Knihařské zpracování
Knihařské zpracování
HEIDELBERG LE-UV
HEIDELBERG LE-UV
HEIDELBERG LE-UV
Packaging
Packaging
Packaging
Ochranné prvky
Ochranné prvky
Ochranné prvky
Databáze a zpracování dat
Databáze a zpracování dat
Databáze a zpracování dat

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2016 byla naší společnosti schválena dotace na projekt:

 

Název projektu: Školicí středisko společnosti Integraf, s.r.o.

 

Registrační číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_003/0000108

 

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ŠKOLICÍ STŘEDISKA

a je zaměřen na vybudování vlastního školicího střediska formou rekonstrukce a přístavby části stávající výrobní budovy společnosti.

Budou vybudovány a vybaveny celkem dvě učebny. Jedna praktická a jedna teoretická. Do učeben bude pořízena technologie pro

zpracování dat, na kterém bude probíhat praktický nácvik obsluhy a údržby,  do druhé učebny bude instalována prezentační technika

a počítače se simulačním softwarem. Školicí středisko bude zaměřené na moderní tiskárenské technologie a bude reflektovat aktuální

vývojové trendy v odvětví a umožňovat výuku nových postupů, současně s procvičováním každodenních dovednostní výrobních

pracovníků.Zároveň bude umožňovat komplexní zaučení nových zaměstnanců – absolventů, kteří si potřebují před vstupem do výroby

osvojit základní technologické postupy.

 


© Integraf 2020 | vyrobilo SM Works