aktuality

Evoluce nekončí....

01.04.2015

obrázek

Potřebám našich zákazníků se neustále přizpůsobujeme. Dnes instalací nové, výkonnější technologie pro digitální plnobarevný tisk XEROX Colour 1000.

Více »


Nový sklad s 850 paletovými místy

17.11.2014

V říjnu jsme uvedli do provozu nový sklad materiálu s 850 paletovými místy. Temperovaná hala s řízeným systémem pro udržování konstantní vlhkosti tak umožní skladovat materiál v souladu s polygrafickými požadavky pro bezproblémové zpracování. Manipulace ve skladu je zajištěna unikátním vysokozdvižným vozíkem BENDI s kloubovým uložením přední vidlice, což umožňuje minimalizovat šířku uličky na pouhé 2 metry

Více »


Více novinek »

Systemprint Drescher

Dokument servis
Dokument servisProvedeme kompletní zpracování dat od jejich počáteční analýzy až po odeslání.
Dokument servis
Directmarketing
DirectmarketingPoskytujeme kompletní servis v oblasti Directmarketingu.
Directmarketing
Zákaznické a čipové karty
Zákaznické a čipové kartyZhotovíme zákaznické a čipové karty na míru podle Vašich požadavků.
Zákaznické a čipové karty
Obchodní tisky
Obchodní tiskyVyberte si ze širokého spektra druhů obchodních tisků.
Obchodní tisky
Drescher Security Print
Drescher Security Printvám nabízí celou řadu technických možností, jak ochránit vaše formuláře, listiny, posudky a ostatní cenné dokumenty před zneužitím.
Drescher Security Print
Reklamní tisky
Reklamní tiskyNechte si vytisknout reklamu u nás!
Reklamní tisky
Drescher solution services
Drescher solution services
trumfové eso našich služeb
Drescher solution services
Počítačové papíry
Počítačové papíryNabízíme přes 100 druhů papírů všech kvalit do laserových tiskáren a kopírek, laserové formuláře, volné listy, endlos nebo role.
Počítačové papíry
Etiketovací systémy
Etiketovací systémyNabízíme Vám tisk etiket v mnoha provedeních.
Etiketovací systémy
Rozvoj a design
Rozvoj a designNavrhneme Vám vzhled a provedeme realizaci formulářů, elektronických forem i prototypů reklamních prostředků.
Rozvoj a design

Česky Deutsch English

Politika společnosti

Systém bezpečnosti informací

Obchodní společnost Systemprint Drescher, spol. s r. o., se sídlem v Náchodě, Myslbekova 273, vydává pro zabezpečení systému managementu bezpečnosti informací daného normou ISO/IEC 27001:2013 tuto politiku společnosti.

Pro udržení a zlepšení pozice společnosti na polygrafickém trhu rozšíříme výrazně obchodní aktivity a to zejména na oblast personalizace a mailingu. Toto naše zaměření vyžaduje i zlepšení v zajištění bezpečnosti informací a z toho důvodu jsme se rozhodli zavést, provozovat, monitorovat, přezkoumávat, udržovat a soustavně zlepšovat systém managementu bezpečnosti informací dle požadavků ČSN ISO/IEC 27001 a splňovat všechny aplikovatelné požadavky týkající se bezpečnosti informací. Zároveň jsme integrovali požadavky Nařízení GDPR, které neustále monitorujeme a přezkoumáváme.

Pro systém řízení bezpečnosti informací jsme se rozhodli zajistit dostupnost potřebných zdrojů.

Definovali jsme si tuto politiku ISMS, která tvoří rámec pro naše cíle směřující k maximální ochraně dat, údajů a informací našich zákazníků, naší organizace a třetích stran.

Identifikovali jsme si možná rizika, která mohou narušit bezpečnost informací a způsobit jejich zneužití, poškození či ztrátu. Na základě míry rizik jsme přijali příslušná opatření ke zvládání rizik.

Respektujeme zákonné a regulatorní požadavky a smluvní bezpečnostní závazky. Pro uplatnění požadavků na bezpečnost informací jsme si vytvořili příslušnou interní dokumentaci, kterou striktně dodržujeme.

Při udržování ISMS jsme úzce spjati se strategií společnosti, její organizací a vycházíme z procesu managementu rizik. Námi zavedený systém managementu bezpečnosti informací zaručuje našim zákazníkům, třetím stranám i naší organizaci to, že nebudou zneužita, poškozena či ztracena jejich data, údaje a informace.

Tato politika byla přijata a schválena vedením organizace. Je dostupná a komunikována v rámci organizace a pro zainteresované strany zveřejněna na webové stránce společnosti.

 

 

© Systemprint Drescher 2019 | vyrobilo SM Works