aktuality

Fúze firem Integraf, s. r. o. a Systemprint Drescher, spol. s r. o.

08.01.2020

Datem zániku společnosti Systemprint Drescher, spol. s r.o. a jejím sloučením s nástupnickou společností Integraf, s.r.o., kdy dojde k zápisu fúze do obchodního rejstříku, je 1. 1. 2020.

Nástupnická společnost Integraf, s.r.o. bude pokračovat ve shodném předmětu podnikání – polygrafická výroba - bez rozdílu, ve shodném rozsahu, na shodných výrobních zařízeních a ve shodné provozovně, kde tuto činnost podnikala společnost zanikající, tj. Systemprint Drescher, spol. s r.o. a další vzájemná spolupráce bude tedy pokračovat bez jakýchkoli změn.

Více zde

Více »


17.09.2018

obrázek

Sledujte naše stránky na Facebooku, kde zveřejňujeme novinky a aktuální akce.

Více »


Více novinek »

Systemprint Drescher

DTP a Pre-press
DTP a Pre-press
DTP a Pre-press
Directmarketing
Directmarketing
Directmarketing
Integraf Solution Services
Integraf Solution Services
Integraf Solution Services
Tisk
Tisk
Tisk
Povrchové zpracování
Povrchové zpracování
Povrchové zpracování
Knihařské zpracování
Knihařské zpracování
Knihařské zpracování
HEIDELBERG LE-UV
HEIDELBERG LE-UV
HEIDELBERG LE-UV
Packaging
Packaging
Packaging
Ochranné prvky
Ochranné prvky
Ochranné prvky
Databáze a zpracování dat
Databáze a zpracování dat
Databáze a zpracování dat

 

Ochranné prvky

Milujeme kvalitu, ale také bezpečnost. Touto problematikou se zabýváme dlouhodobě. Proti padělání tiskovin a výrobků jsme vyvinuli komplexní systém ochrany, který zahrnuje produkci, aplikaci a detekci ochranného prvku STOKES® HI-TECH PROTECTION, hologram, unigram a další. Standardem je použití ochranných prvků realizovaných tiskovou technologií, jako jsou například giloš, mikrotext, antikopírovací rastr, iris, číslování, čárový kód, reliéfní ražba, vlákna v papíru, hologram, unigram, vodoznak, speciální barvy aj.

Kombinací a doplňováním vzniknou perfektní řešení pro akciové listiny, průkazy, kódování (bar kódy, OCR, DATAmatrix), kupóny, diplomy, nákupní poukázky, řidičské průkazy (jízdenky), formuláře, záruční listy, poplatkové etikety, známky, výplatní listiny, dobrozdání, poukázky, potvrzenky, imatrikulační listiny, bankovní výpisy, losy, členské průkazy, PIN a TAN mailery, pojistky, vstupenky, dárkové poukazy, smlouvy, certifikáty, osvědčení a vše ostatní, co je pro Vás a vaše zákazníky cenné a co potřebuje ochránit.
 

Secure Print

Papír a barvy


Máte k dispozici UV lampu? Tou odhalíte tyto bezpečnostní prvky: fluorizační vlákna, zapracovaná do papíru a vašeho indivinduálního loga.


 


 

Kódování


Nabízíme širokou paletu kódů, od Metrix kódů, čárových kódů až po dokumentované číselné kódy.


 

 


 

Termochromická barva


Přejedete přes ni prstem a uvidíte jak tisk mizí a zase se objevuje.


 


 

 

;

Giloš (průplet)


Viditelná ochrana proti falšování – dá se posílit ještě pomocí speciálních tiskových barev.


 


 

Číslování a čárové kódy


Slouží výhradně jako identifikační prostředek, důkaz pravosti vašich tisků.Použitelné samostatně nebo v kombinaci.

 


 

Intenzivní barvy


Speciálně vybarvené barvy, jejichž působení znemožňuje kopírování na kopírkách a na běžných tiskárnách. Barvy fluoreskují. Doplňkově vedle intezivních barev: metalické barvy.

 

 

 

Hologram


Nabízí vašim tiskovým výrobkům vysoký ochranný standard, dá se odstranit pouze se speciálním zařízením a s poškozením. 

 

 Znak


Doplňkově k výše uvedeným možnostem doplníme váš papír s vaším individuálním znakem (srovnatelné s vodoznakem).

 

 

 

STOKES


Unikátní a ověřený bezpečnostní ochranný prvek cenin, tiskovin, dokumentů a výrobků. Základem je barva vykazující unikátní optické vlastnosti. Při osvitu materiálu detektorem se objevuje emise světla ve viditelné oblasti.

 

 

 

© Integraf 2020 | vyrobilo SM Works